Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα
GreekEnglishGerman
Επιλογή γλώσσας 
 Αρχική :: η Εταιρία

Ενεργειακή Πολιτική


since
1900
Ενεργειακή Πολιτική

Προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της εταιρείας με βασικό μας γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθησία, η Διοίκηση της ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές της για επεξεργασία, τυποποίηση και διανομή κρέατος, παραγωγή και διανομή προϊόντων με βάση το κρέας, τεμαχισμό, συσκευασία και διανομή τυροκομικών και εμπορία σαλατών.

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού μας, ο οποίος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας, η Διοίκηση δεσμεύεται για:

  • Την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας
  • Την διάθεση οποιουδήποτε αναγκαίου πόρου ή/και πληροφορίας για την επίτευξη των εταιρικών ενεργειακών σκοπών και στόχων
  • Την αξιολόγηση των κρίσιμων και σημαντικών για την λειτουργία της εταιρείας προμηθειών κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπό το πρίσμα της δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, και
  • Την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των εταιρικών ενεργειακών προγραμμάτων.

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω:

  • του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία,
  • του καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών παρακολούθησης,
  • της παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων ενεργειακών πτυχών της εταιρείας,
  • του καθορισμού, υλοποίησης και επικαιροποίησης ενεργειακών προγραμμάτων,
  • την ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην ενεργειακή επίδοση της εταιρείας, και,
  • της τακτικής ανασκόπησης της Ενεργειακής Πολιτικής και την επικοινωνία αυτής.

Ως Διοίκηση δεσμευόμαστε για την τακτική ανασκόπηση των ενεργειακών στόχων και προγραμμάτων μας με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής μας επίδοσης.

 
η Εταιρία
Ιστορικό
Ποιότητα
Κοινωνική ευθύνη
Περιβάλλον
Οι άνθρωποι μας
Οικονομικά Στοιχεία
Πολιτική Ποιότητας
Υγεία και Ασφάλεια
Ενεργειακή Πολιτική
 Επιστροφή
 
 
Copyright © 2022 edesma.gr Επικοινωνία     -     Ευκαιρίες καριέρας     -     Google+ Not The Same - Marketing & Graphics Design powered by GoDigital CMS
 
Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα - facebook