Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα
GreekEnglishGerman
Επιλογή γλώσσας 
 Αρχική :: η Εταιρία

Πολιτική Ποιότητας


since
1900
Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη συνιστώσα του ορισμού της ποιότητας. Η διοίκηση της εταιρίας ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. αναγνωρίζει ότι η Διαχείριση της Ποιότητας και η ασφάλεια των τροφίμων είναι πρωταρχικός παράγοντας για την ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών και για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς.

Η διοίκηση της εταιρίας ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε δεσμεύεται και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη (υλική, τεχνολογική και ανθρώπινο δυναμικό) ώστε όλες οι δραστηριότητες της, που σχετίζονται με την παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση των προϊόντων της, στις εγκαταστάσεις της και μέχρι τη στιγμή που θα φορτωθούν στα οχήματα μεταφοράς, να είναι οργανωμένες και υπό έλεγχο κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η άριστη υγιεινή και η ασφάλεια τους για τον καταναλωτή.

Η δέσμευση αυτή της Διοίκησης αποτελεί βασικό άξονα και φιλοσοφία της πολιτικής της επιχείρησης και υποχρέωσή της έναντι των απαιτήσεων των αρμοδίων αρχών ελέγχου, όσον αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών.

Έχοντας υψηλούς στόχους, η διοίκηση θέτει ως κορυφαίας σημασίας προτεραιότητα την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, του οποίου η βασικότερη διαδικασία είναι η εφαρμογή των αρχών του HACCP.

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και την επιτυχία του στόχου της, η Διοίκηση κάνει γνωστή και κατανοητή την πολιτική της, σχετικά με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, τη διαρκή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την περιβαλλοντική πολιτική καθώς και το πρωτόκολλο I.F.S στο προσωπικό όλων των επιπέδων της οργάνωσης της εταιρίας.

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού και την επιτυχία του στόχου της, η Διοίκηση κάνει γνωστή και κατανοητή την πολιτική της, σχετικά με την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, τη διαρκή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την περιβαλλοντική πολιτική καθώς και το πρωτόκολλο I.F.S στο προσωπικό όλων των επιπέδων της οργάνωσης της εταιρίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων της η εταιρεία:.

  1. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000, για τυποποίηση και εμπορία κρέατος, για παραγωγή και εμπορία προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντικά), για τυποποίηση και εμπορία τυροκομικών προϊόντων, για εμπορία σαλάτες και ιχθυοσκευάσματα, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

  2. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΙSO 9001, και πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για παραγωγή και πωλήσεις αλλαντικών, προϊόντων κρέατος.

  3. Εφαρμόζει πρωτόκολλο I.F.S.

  4. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ' επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

  5. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων, την Ποιότητα και το περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΑΤ-ΣΔΠ και του ΣΠΔ από την Ανώτατη Διοίκηση.

  6. Αναθέτει τη συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του ΣΔΑΤ-ΣΔΠ και του ΣΠΔ, αλλά και την συνεχή βελτίωσή τους, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική, στην Ομάδα Διασφάλισης Τροφίμων και στην Ομάδα Περιβαλλοντικής διαχείρισης, στις οποίες παρέχονται και οι αντίστοιχες με τις ευθύνες αυτές αρμοδιότητες.

  7. Δεσμεύεται να στηρίξει την Ομάδα Διασφάλισης Τροφίμων και την Ομάδα Περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχοντας τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΑΤ-ΣΔΠ και του ΣΠΔ.

  8. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να προάγουν την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας κοινοποιώντας τις βασικές αρχές της κουλτούρας της ασφάλειας των τροφίμων.

  9. Καθιερώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστοσύνης και τιμιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και καλλιεργεί πνεύμα ηθικής στηρίζοντας την ομαδική προσπάθεια και την ενεργή συμμετοχή όλου το προσωπικό στις δραστηριότητες της εταιρείας.

  10. Αποτρέπει οποιαδήποτε ρατσιστική εκδήλωση ή διάκριση όπως το φύλο, τη θρησκεία, το χρώμα δέρματος, τη θέση εργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

  11. Φροντίζει ώστε η παρούσα Πολιτική να διαχέεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

  12. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των πολύτιμων φυσικών πόρων.

  13. Η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στη λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και των ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εργαζομένους.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρεία ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε διασφαλίζει διαρκώς ότι τα προϊόντα της εταιρείας ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και ότι παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές του σκοπού για τον οποίο προορίζονται .

Η Διοίκηση της ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. καλεί όλους τους Συνεργάτες, Προμηθευτές, Εργαζομένους και Πελάτες της να υποστηρίξουν την προσπάθειά της και να συμβάλλουν, ο καθένας από τη μεριά του, στην επίτευξη των στόχων της.

 
η Εταιρία
Ιστορικό
Ποιότητα
Κοινωνική ευθύνη
Περιβάλλον
Οι άνθρωποι μας
Οικονομικά Στοιχεία
Πολιτική Ποιότητας
Υγεία και Ασφάλεια
Ενεργειακή Πολιτική
 Επιστροφή
 
 
Copyright © 2022 edesma.gr Επικοινωνία     -     Ευκαιρίες καριέρας     -     Google+ Not The Same - Marketing & Graphics Design powered by GoDigital CMS
 
Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα - facebook