Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα
GreekEnglishGerman
Επιλογή γλώσσας 
 Αρχική :: η Εταιρία

Περιβάλλον


since
1900
Ανάπτυξη με σεβασμό προς το Περιβάλλον
Η ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ έχει την φήμη της εταιρίας με ποιοτικά αναβαθμισμένα προϊόντα

Όλες οι παραγωγικές διαδικασίες της "Έδεσμα" εναρμονίζονται τιλήρως με τις αρχές του απόλυτου σεβασμού προς το περιβάλλον.

Κάτοχος του πιστοποιητικού ISO 14001, που αφορά την ορθή περιβαλλοντολογική διαχείριση και την οικολογική μέριμνα, η εταιρία λαμβάνει τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρίας αναλύεται στις εξής συνιστώσες:

  • Διατήρηση σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού για την εξυγίανση των λυμάτων (πριν αυτά διοχετευθούν στον κεντρικό βιολογικό της Βιομηχανικής Περιοχής).
  • Χρήση φυσικού αερίου για μειωμένους ρύπους καυσαερίων και σύγχρονους αερολέβητες για ορθή καύση χωρίς απώλειες.
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100KW στη στέγη του εργοστασίου για την παραγωγή οικολογικού ηλεκτρικού ρεύματος που διοχετεύεται στη ΔΕΗ.
  • Χρήση φωτοσωλήνων για ηλιακό φωτισμό σε χώρους παραγωγής, αντί του συμβατικού τεχνητού φωτισμού, για εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Χρήση πυκνωτών στα μηχανήματα για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Ανακύκλωση λαδιών και μπαταριών σύμφωνα με τα πρότυπα του 14001.
  • Κατοχή του σήματος της "Πράσινης Βούλας" ως ενδεικτικού της ανακύκλωσης των υλικών παραγωγής.
  • Επιβολή και έλεγχος ετήσιων οικολογικών στόχων σύμφωνα με τα πρότυπα του 14001.

Με βαθύ αίσθημα περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης η εταιρία "Έδεσμα", βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις θέτοντας νέους και υψηλότερους οικολογικούς στόχους.

 
η Εταιρία
Ιστορικό
Ποιότητα
Κοινωνική ευθύνη
Περιβάλλον
Οι άνθρωποι μας
Οικονομικά Στοιχεία
 Επιστροφή
 
 
Copyright © 2018 edesma.gr Επικοινωνία     -     Ευκαιρίες καριέρας     -     Google+ Not The Same - Marketing & Graphics Design powered by GoDigital CMS
 
Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα - facebook