Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα
GreekEnglishGerman
Επιλογή γλώσσας 
 Αρχική :: η Εταιρία

Περιβάλλον


since
1900
Ανάπτυξη με σεβασμό προς το Περιβάλλον
Η ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ έχει την φήμη της εταιρίας με ποιοτικά αναβαθμισμένα προϊόντα

Η εταιρεία ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. καθιερώνοντας περιβαλλοντικούς στόχους, καθορίζοντας τις περιβαλλοντικές πλευρές πάνω στις οποίες κινείται και καθορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους θα αποφευχθούν περιβαλλοντικά ατυχήματα, δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και την πιστή τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Επιπλέον δεσμεύεται για την περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής αυτής ως προς την καταλληλότητά της για την εταιρεία.

Πεδίο εφαρμογής: Επεξεργασία, Τυποποίηση και Διανομή Κρέατος – Παραγωγή και Διανομή Προϊόντων με Βάση το Κρέας – Τεμαχισμός, Συσκευασία και Διανομή Τυροκομικών – Εμπορία Σαλατών.

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. είναι:

  • Τηρούμε τις απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η τήρηση των αρχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων μας διασφαλίζεται μέσα από την λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των τροφίμων ISO 22000 και το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001.
  • Καθορίζουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους και παρακολουθούμε συστηματικά την υλοποίησή τους, όταν δε απαιτείται τους αναπροσαρμόζουμε.
  • Προστατεύουμε το περιβάλλον μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων : ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες που καταναλώνουμε. Η διαχείριση στηρίζεται στις αρχές μείωσης της κατανάλωσης πόρων και ορθολογικής χρήσης τους.
  • Επικοινωνούμε και ενημερώνουμε τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και όλο το προσωπικό μας ώστε να συμμορφώνονται με τις αρχές της περιβαλλοντικής μας πολιτικής και είναι ανοικτή η ενημέρωση για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
  • Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε συνεχώς τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος .
  • Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και των ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εργαζομένους.

Με βαθύ αίσθημα περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης η εταιρία "Έδεσμα", βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις θέτοντας νέους και υψηλότερους οικολογικούς στόχους.

 
η Εταιρία
Ιστορικό
Ποιότητα
Κοινωνική ευθύνη
Περιβάλλον
Οι άνθρωποι μας
Οικονομικά Στοιχεία
Πολιτική Ποιότητας
Υγεία και Ασφάλεια
Ενεργειακή Πολιτική
 Επιστροφή
 
 
Copyright © 2022 edesma.gr Επικοινωνία     -     Ευκαιρίες καριέρας     -     Google+ Not The Same - Marketing & Graphics Design powered by GoDigital CMS
 
Αλλαντικά - Allantika - Έδεσμα - facebook